No.5086模特利世角色扮演白T配黑短裙半脱露黑色蕾丝内衣极致诱惑写真[74P]_利世_秀人网

No.5086模特利世角色扮演白T配黑短裙半脱露黑色蕾丝内衣极致诱惑写真[74P]_利世_秀人网

且诸证多系挟有痰涎,脾胃之升降自若而痰涎自消也。其节为∶“太阳病,医发汗,遂发热恶寒,因复下之,心下痞,表里俱虚,阴阳气并竭,无阳则阴独,复加烧针,因胸烦,面色青黄,肤者难治,今色微黄,手足温者,易治。

尝读《伤寒论》少阴篇,所载之证有寒有热,论者多谓寒水之气直中于少阴,则为寒证;自三阳传来,则为热证。 士材往视之曰∶“此热证也。

然犹呻吟连声,不能安卧。吴鞠通《医医病书》曰∶“胆无出路,借小肠以为出路。

投以清热解毒药不效,脉象沉紧,大便三日未行。 在本邑治一媪,年过六旬,其素日气虚,呼吸常觉短气。

其有未尽结者,又须将硫黄末接续撒其上,勿令火熄,仍不住拌熔化之铅,尽结成砂子为度。或问∶古有单用甘草四两煎汤治肺痈者,今所用治肺病诸方中,其有甘草者皆为末送服,而不以之入煎者何也?

方中五味子,必须捣碎入煎,不然则服之恒多发闷;方中甘草,无论红者黄者,皆可用至轧之不细时,切忌锅炮,若炮则其性即变,非此方中用甘草之意矣。而其脉仍然有力,遂投以连翘、花粉、当归、丹参、白芍、乳香、没药诸药,两臂疼愈强半,而腿疼则加剧。

Leave a Reply