pps女仆番号

pps女仆番号

延愚诊视,及至,诊其脉左右皆无,勉为疏方,取药未至而亡,此亦大气下陷也。乃既用干姜之热,复用芍药之凉,且用干姜而更用生姜者何也?

当以《金匮》越婢汤发之,通身得汗,小便自利。俾单用鸭蛋子五十粒,一日连服两次,病若失。

当此之际,欲滋其阴,而脾胃愈泥,欲健其脾,而真阴愈耗,凉润温补,皆不对证。遂去川楝子,又将生地黄改用六钱,服过旬日,脉象和平,心中亦不烦躁,遂将药停服。

 知其为大气下陷,投以升陷汤,加人参三钱,一剂左脉即见,又将知母改用五钱,连服数剂全愈。有时肾虚气化不摄,则上注其气于冲,以冲下连肾也。

胸次郁结,如有物杜塞,饮食至胃间,恒觉烧热不下。仆为诊视,先投以书中首方资生汤,遵注加生地黄六钱。

遍求名医延医,亦时止时吐。然熬此饼时恒有掺以薄荷水者,其性即不纯良。

Leave a Reply